ஞாயிறு, 25 ஜூன், 2017

உலகத்தமிழிணைய மாநாடு 2017, மலேசியா:ஆய்வுச் சுருக்க நாள் நீட்டிப்புஅகரமுதல 192, ஆனி 11, 2048 / சூன் 25, 2017


உலகத்தமிழிணைய மாநாடு 2017, மலேசியா:ஆய்வுச் சுருக்க நாள் நீட்டிப்பு


உலகத்தமிழிணைய மாநாடு 2017, மலேசியா
கல்வியியல், தொழில் நுட்பப் பிரிவு, மலேசியா
உலகத் தமிழ்க் காப்பிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
ஆவணி 09-11, 2048 / ஆகத்து 25-27, 2017
ஆகிய நாளில் நடைபெற உள்ள
உலகத்தமிழ் இணைய மாநாட்டிற்கான

ஆய்வுச் சுருக்கம் அனுப்பும்

இறுதி நாள்  ஆனி 13, 2048 /30  சூன் 30, 2017 வரை

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்வமுள்ளோர்  விரைவாக அனுப்ப வேண்டப்படுகின்றனர்.
கட்டுரை வரப் பெற்ற 3 நாளில் ஏற்பும் அறிவிக்கப்பெறும்.

முழுமையான கட்டுரை வர  வேண்டிய நாள் :

ஆனி 31, 2048 / சூலை 15, 2017   மாலைக்குள்ளாக

மாநாட்டிற்கான ஆய்வுக் கட்டுரைகள் கீழ் வரும் தலைப்புகளில் ஏதாவது ஒன்றில் அமையும் வகையில் படைத்து அனுப்பும்படி  நினைவூட்டப்படுகின்றனர்.

 1. இயல்மொழிப் பகுப்பாய்வு – தமிழ்ச்சொல்லாளர் (சொற்பிழை திருத்தி, சந்திப்பிழை திருத்தி, இலக்கணத்திருத்தி முதலியன)
எழுத்துப் பகுப்பாய்வு – Text Analytics/Mining (ex: word frequency, paraphrases, automatic textual encoding), உணர்ச்சிப் பகுபாய்வு- Sentiment Analysis, ஆவண வகைப்படுத்தல் – Document Classification, உருப்பொருள் பிரித்தெடுத்தல் – Entity Extraction
 1. இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு,தமிழ்ப் பேச்சுப் பகுப்பாய்வு, எழுத்துரை-பேச்சுரை மாற்றிகள்,தேடுபொறிகள், தமிழ்த் திறனாய்வு நிரல்கள், மின்னகராதி அமைத்தல் முதலியன.
 2. மொழித்தொகுப்பு ஆய்வு (Corpus linguistics)
 3. ஒளியெழுத்துணரி, கையெழுத்துணரி.
 4. கையடக்கக் கணினிகளில் தமிழ்ப் பயன்பாடும் அவற்றின் செயலிகளைத் தரப்படுத்துதலும், இக்கருவிகளில் பயன்படுத்தத்தேவையான தமிழ்க்கணினி குறுஞ்செயலிகள் (முக்கியமாக ஆப்பிள், ஆண்டிராய்டு, விண்டோசு)
 5. திறவூற்றுத் தமிழ் மென்பொருள்கள், தன்மொழியாக்கம்.
 6. தமிழ் இணையம், தமிழ் வலைப்பூக்கள், விக்கிப்பீடியா, சமூக இணையதளங்கள், தமிழ் மின்நூலகங்கள், மின்பதிப்புகள், இணைய, கணினிவழி தமிழ்நூல்கள் ஆய்வு, கையடக்க மின்படிப்பான்களில் தமிழ் நூல்கள், தமிழ் மின்வணிகம் மற்றும் பிற தமிழ்ப் பயன்பாட்டு நோக்குடன் தயாரிக்கப்பட்ட கணினி மென்பொருள்கள்.
 7. எண்ணிம ஆவணப் பாதுகாப்பு, எண்ணிமத்திரட்டுகள்
 8. தொடர்புறு தரவுகள் (இணைப்புத் தரவு)- Linked Data, தமிழில் பொருளுணர் வலை(semantic web); தரவுக் காட்சிப்படுத்தல் – Data Visualization
 9. கற்றல் மேலாண்மை அமைப்புகள்(Learning Managements Systems),மெய்நிகர் கல்விச்சூழல்(Virtual Learning)
 10. எண்ணிமப் பாதுகாப்பு – Digital Preservation, எண்ணிம நூலகம் – Digital Library, எண்ணிம ஆவணகம் – Digital Archive, இணைப்புத் தரவு – Linked Data,மெய்ப்பொருளியம் –Ontology
கணித்தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் பங்கேற்க அழைக்கப்பெறுகின்றனர்.
மாநாட்டுக் குழுவினர்

cpc2017.wtic@gmail.com

உலகப் பண்பாட்டு மாநாடு, யாழ்ப்பாணம்

உலகப் பண்பாட்டு மாநாடு, யாழ்ப்பாணம்


Colombo's erasing of “Eezham” from Tamil philosophical poet’s statue evokes strong reactions

Colombo's erasing of “Eezham” from Tamil philosophical poet’s statue evokes strong reactions

[TamilNet, Saturday, 24 June 2017, 23:21 GMT]
SL Military Intelligence officers, who came from Colombo, were harassing the Divisional Secretary of Karaichchi division in Ki'linochchi, demanding the latter to erase the term "Eezham" from the base of the statue of Tamil Poet and Philosopher Thiruva'l'luvar. The statue was raised inside the premises of Karaichchi DS office on 17 June. The organisation, coordinating the raising of the statue in the district, the Tamil Sangam in Ki'linochchi, was asked by the DS to erase the term, leaving behind the other term “Ilangkai”. The Sinhlala military-instructed removal of the main Tamil term Eezham has evoked strong reactions from all the sections of Eezham Tamils in the island. The initiative-taker of the move, Mara'vanpulavu K. Satchithananthan, reminded the readers that even the Sinhala term ‘Hela’ was originating from the same root and called the removal of the word an act of cowardice.
 


From academics to grassroots activists in Ki'linochchi have conveyed their displeasure to both the Divisional Secretary and to the chairman of Ki'linochchi Tamil Sangam, news sources in Ki'linochchi said.

Veteran Political Analyst C.A. Jothilingam, who is based in Jaffna, also said the move to delete the word from the base of the statute was a wrong one.

“Eezham is a Tamil term for the entire island, which has been in use since time immemorial. It is wrong to delete the cultural, geographical and the inclusive name,” Mr Jothilingam said.
Va'l'luvar statue at Karaichchi
The statue photographed before the removal of the term Eezham


Tamils in the island and those who live outside should take particular attention on asserting their identity as Eezham Tamils and not as ‘Sri Lankans’, an exclusivist identity imposed on Tamils by Sinhala-Only 1972 Constitution, he further said.

The term Eezham was marked at the base of the statue as the usage was in a literary sense together with other places in the globe. Thirukku'ral is also known as the universal scripture.


Va'l'luvar statue at Karaichchi
Thiruva'l'luvar statue is being raised at 16 different places in the island at the initiative of Ma'
Thiruva'l'luvar statue is being raised at 16 different places in the island at the initiative of Ma'ravan-pulavu K. Satchithananthan. The statues are donated by Chennai-based VGP Group. SL State Minister of Education V. S. Radhakrishnan has also been patronizing the move.
Mr K. Satchithananthan, a senior Ilangkai Thamizh Arasuk Kadchi (ITAK) executive committee member and former UN consultant, who is now the chief organizer of ‘Siva Chenai’ in Jaffna, condemned the removal of the term Eezham from the base of the statue in Ki'linochchi.

Those who deleted Eezham from the base of Va'l'luvar statue were acting in stupidity and bewilderment without realizing the broader and deeper meanings of the Tamil term, Satchithananthan told TamilNet on Thursday when he was contacted over the phone.

He was citing the usage of the term in the classic Changkam diction. A Changkam poet was named Eezhaththup-poothan-theavanaar. There are references such as Eezhaththu-naakanaar the Changkam classics. He was also referring to the phrase “Eezhaththu u'navum kaazhakaththu aakkaamum” from Paddinappaali.

Even the Sinhala term Hela is from the same root. Those who want to erase Eezham, should also be erasing not only the references in the Changkam classics of Tamil language, but also the term Hela from the Sinhala language usage. They can't even have the names such as ‘Sinhala Hela Urumaya’, Satchithananthan commented.

Last year, the sponsor of the statues, Chennai-based VGP Group of Companies Chief V. G. Santhosam from Tamil Nadu, went on record in Indian media stating that it was a move to create ‘greater understanding between India and Sri Lanka’.

SL State Minister of Education V. S. Radhakrishnan has also been patronizing the move to erect 16 Thiruva'l'luvar statues in the island.

Ma’ravanpulavu Satchithanantham initiated the project and it has taken almost a year to launch the first set of 8 statues. The statues were being declared open this month in Puththa'lam, Mannaar, Mu'l'liya-va'lai, Ki'linochchi, Chaavakachcheari, Pu'liyangku'lam, Batticaloa and in Colombo.

Related Articles:
09.08.12   New Delhi infringes into historical and cultural rights of E..
01.01.10   Eezham / E'lu / He'la
23.09.08   Eezham Thamizh and Tamil Eelam: Understanding the terminolog..

SL State Intelligence targets families of Diaspora Tamil activists in North-East

SL State Intelligence targets families of Diaspora Tamil activists in North-East

[TamilNet, Friday, 23 June 2017, 23:27 GMT]
SL Prime Minister Ranil Wickramasinghe's State Intelligence Service (SIS), which was formerly known as the National Intelligence Bureau (NIB), is now going after the families of Tamil diaspora activists, who are living in the island, particularly in the North and East. Instead of operating white-vans and issuing TID notices, the SIS interrogators send couple of Sinhala policemen prior to their arrival. After reaching a house, the interrogators, who are in civil, start to ask questions filling out the details to the questions they have with them. Often, they come up with direct threats creating conditions of mental torture. 72-year-old Kumarasamy Navaratnarajah, from Navaali West in Maanippaay, Jaffna, was assaulted on 04 June.

TamilNet has come across three cases in recent days. The families being subjected to such ‘onsite interrogations’ are being told not to reveal the details to rights activists or media. If they took the risk of reporting the incidents, the families would have to face severe consequences, the families are being told during the interrogations. Unidentified men are targeting those who alert other about the interrogations.

The interrogators also tell the families of grassroots activists in the Tamil diaspora, to quit their political activism and join the collaborators.

The reports of targeting families of Tamil diaspora activists comes also at a time when Colombo-based NGO outfits and SL ministries, accompanied with the diplomatic missions of Western countries and certain academic institutions are engaged in recruiting and deceiving sections of Tamil diaspora activists to collaborate with the unitary State in Colombo.

Some of the families, who have been subjected to ‘on-site interrogation’ in recent days, constitute only of elderly parents having sons or daughters outside the island, particularly those who are ex-LTTE members. The operators of the SIS (NIB) are systematically monitoring all the communications originating from the family members living outside, even though these family members living outside are not known to be active in the politics anymore.

The interrogation questions range from the kind of employment, resident status, details of money they have recently wired to the family through money transfer agencies and phone numbers. The interrogators also ask particular questions on the connections of their exiled family members with anyone else in the island, the families say.

Related Articles:
18.06.17   Colombo regime, West-funded CEPA, ITAK minister behind causi..
04.06.17   IMF agenda, new SL Finance Minister to manipulate Diaspora T..

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2017

மலேசியாவில் கற்பூரசுந்தரபாண்டியன் இணையர் நூல் வெளியீடு

அகரமுதல 191, ஆனி 04, 2048 / சூன் 18, 2017

மலேசியாவில் கற்பூரசுந்தரபாண்டியன் இணையர் நூல் வெளியீடு

  அகில உலக ஆன்மிகமாநாடு 2017, மலேசியா நாட்டில் பத்துமலையில் வைகாசி 26 – 28, 2048 / 09.06.2017முதல்11.06.2017 வரை 3 நாள் நடைபெற்றது.
  வைகாசி  26, 2048  / 09.06.2017 அன்று நடைபெற்ற தொடக்க விழா,வில், பவானி சத்தியத்தின் சக்திநிலை சங்கத்தின் தலைவர் ஞான இராசாம்பாள்,   சித்தர் செம்மல் இரா.கற்பூரசுந்தரபாண்டியன், கல்வியாளர் சாந்தா பாண்டியன் இணையர் எழுதிய ‘சித்தர்கள் கூறும் இரகசியங்கள்‘ என்ற நூலை,  வெளியிட்டார். சிங்கப்பூர் இராமகிருட்டிணா மடத்தின் தலைவர் தவத்திரு சுவாமி விமோசா நந்தபுரி பெற்றுக்கொண்டார்.
  அப்பொழுது மாநாட்டினை ஏற்பாடு செய்த மலேசியா அகத்தியர், ஞான பீடத்தின் தலைவர் திருமிகுதிரு வாலை சித்தர் உடனிருந்தார்.